Hvordan bli sexolog?

Spesialist i Sexologisk rådgivning-NACS

Spesialist i Seksualitetsundervisning og opplysning-NACS Tore Holte Follestad

Masteremne: Seksuell helsekompetanse Institutt for Atferdsvitenskap