Klimasmart meny

I videoen forteller Victoria Stokke fra DFØ om hvorfor offentlige organisasjoner bør redusere forbruket av rødt kjøtt.
Å redusere kjøttforbruket og gå over til plantebasert mat og fisk, samt å redusere matsvinn er de tiltakene med lavest kostnad og størst effekt på klimagassutslipp.
Dette er også i tråd med kostholdsrådene. Hvis du først kjøper rødt kjøtt bør du se på hvilke krav du skal stille for å ivareta blant annet dyrevelferd.