LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier

RLE fagvalgsvideo

549 views 23. oktober 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.

Hvordan skrive analytiske tekster?

826 views 7. september 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Telling i ulike situasjoner

49 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Terning

30 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Lek med dokker

3 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

suppe

4 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Tårnbygging

2 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Høydemåling

4 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ryddetid

6 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Minstemann leker med kopper

4 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Introduksjon til casestudier

596 views 7. mars 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Naturfag på lærerutdanningen

924 views 7. november 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget Naturfag på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.