Mestringsguiden og Vegetarekspressen

I denne videoen forteller sosial entreprenør Ragnhild Slettner om hvordan hun startet som sosial entreprenør ved å hjelpe asylsøkere med bosetting.
De ba henne på middag. Hun forteller om hvordan mat virker samlende og utjevner forskjeller. Som middagsgjest ble hun en gjest og ikke bare en hjelper.
Hun forteller om asylsøkernes stolthet over sin matkultur.
Hun forteller også om at dette er mennesker med kompetanse på mat og at det er viktig å hjelpe dem til å klare seg selv i Norge.
Det ble starten på Vegetarekspressen og Mestringsguiden.