Naturvitenskapelige helsefag

1/3 CT-maskin: Bak plasten

15 views 10. februar 2020

Vi hører hvilke deler de ulike CT-maskinene i hovedsak består av, og hvordan disse funker.

2/3 CT-maskin: Filter & kollimering

19 views 10. februar 2020

Hva slags ulike filtre finnes i CT-maskiner, og bruker vi egentlig kollimering i dag?

3/3 CT-maskin: Fra pixler til voxler

17 views 10. februar 2020

Voxler er pixler i 3D - hva er bra voxel-tall og hvordan måles det?

Iterativ rekonstruksjon ved CT

124 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

CT-teknikk

69 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud snakker om materialer og oppbygning til detektor og røntgenrør til CT-maskiner.

mAs på CT

89 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer mAs på CT-undersøkelser.

Rendering-teknikker ved CT

58 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

81 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.

3D visualisering i CT

49 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.

Projeksjonsbilder CT

69 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.