NVH - Naturvitenskapelige helsefag

Enkelt og utvidet forlik i glass

137 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt og utvidet forlik i glass

RhD typing

119 views 29. juni 2020

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.

Antistoffscreening

122 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

88 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram

Antistoffidentifikasjon - introduksjon av skjema

108 views 29. juni 2020

Viser introduksjon til hva et antigram er og forklaring av hvordan vi bruker et antigram.

Anatomiske plan og posisjoner

311 views 4. mai 2020

Tora Fjeld Homme forklarer kroppens koordinatsystem. Anatomiske plan og posisjoner som brukes i medisin og helsefagene.

mAs, GE Noise Index

319 views 11. mars 2020

GE (CT leverandør), gjør sin mAs modulering basert på Noise Index. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs Philips DoseRightIndex

318 views 11. mars 2020

Philips CT gjør mAs-modulering heter DoseRightIndex. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs modulering og posisjonering

343 views 11. mars 2020

Audun Sanderud forklarer sammenhengen mellom posisjonering (av pasient/fantom) og mAs-modulering på CT.

mAs-modulering på CT

413 views 11. mars 2020

Kjapp gjennomgang av hva mAs-modulering er, og at den er forskjellig fra ulike CT-leverandører. Av Audun Sanderud.

1/3 CT-maskin: Bak plasten

688 views 10. februar 2020

Vi hører hvilke deler de ulike CT-maskinene i hovedsak består av, og hvordan disse funker.

2/3 CT-maskin: Filter & kollimering

694 views 10. februar 2020

Hva slags ulike filtre finnes i CT-maskiner, og bruker vi egentlig kollimering i dag?