NVH - Naturvitenskapelige helsefag

Hva er evaluering?

77 views 4. august 2020

I denne filmen vil du først høre Sidsel Sverdrup fortelle mer teoretisk om hva evaluering egentlig er og hva det vil si. Etterpå forteller Siv Linnerud om evaluering med et praksisnært blikk.

Kritisk vurdering med sjekklister

115 views 4. august 2020

Det er utviklet forskjellige typer sjekklister som støtte til kritisk vurdering av forskningsartikler. Her hører du Kari Annette Os fortelle litt generelt om hva det er slike lister hjelper deg med å se etter.

Endringsprosesser

85 views 4. august 2020

I denne filmen forteller Kari Annette Os om hvordan man kan gå frem for å identifisere interessenter som et ledd ev et utviklingsprosjekt. Videre fremhever hun viktigheten av å kartlegge arbeidsprosessen som skal endres.

Hva vil du evaluere?

63 views 4. august 2020

Skal du evaluere noe? Da må du først være helt klar på hva du vil evaluere, hvilket spørsmål du vil ha svar på og hvilket utfall det er du er interessert i. Sidsel Sverdrup snakker her om tydeliggjøring.

Evaluering og anbefaling

66 views 4. august 2020

En sentral del av en evaluering er resultatet av evalueringen. Sidsel Sverdrup fremhever i denne filmen det å gi en anbefaling etter å ha foretatt evalueringen.

Suksessfaktorer i endringsarbeid

79 views 4. august 2020

I denne filmen forteller Laila Bjerke om hva hun ser som suksessfaktorer ved endringsarbeid. Involvering, ledelse, refleksjon og tid er noen av nøklene.

Samarbeid og videreutdanning

156 views 4. august 2020

Over 100 ansatte fra Ahus har gjennom årene tatt en videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved OsloMet. Heidi Ness Johnsen mener at samarbeidet mellom OsloMet og Ahus har vært utbytterikt.

Enkelt forlik i glass

142 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt forlik i glass.

Enkelt og utvidet forlik i glass

170 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt og utvidet forlik i glass

RhD typing

144 views 29. juni 2020

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.

Antistoffscreening

152 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

102 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram