NVH - Naturvitenskapelige helsefag

Studiedesign

1.121 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

6 av 11 - Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

1.063 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

7 av 11 - Epidemiologi: 2x2-tabellen

1.208 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Har et legemiddel effekt, eller er det snakk om placebo? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

1 av 11 - Epidemiologi: Legemiddelepidemiologi introduksjon

1.277 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Introduksjonsvideo til en rekke videorekke om epidemiologi.

2 av 11 - Epidemiologi: Epidemiologiske begreper

1.525 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video som forklarer sentrale epidemiologiske begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

3 av 11 - Epidemiologi: Insidens og prevalens

1.710 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Forholdet mellom hyppighet og forekomst av sykdom i samfunnet. Insidens og prevalens er to svært sentrale begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

4 av 11 - Epidemiologi: Bias and confounding

1.340 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "bias" og "confounding" forklares. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

5 av 11 - Epidemiologi: Tallenes tale

1.010 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Studiedesign

1.043 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.

Risiko

616 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.694 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.316 views 10. april 2015

Video 2 av 4.