NVH - Naturvitenskapelige helsefag

Oppgaveskriving: Resultatene

1.831 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.802 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Tørking med magnesiumsulfat

534 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

399 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

654 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

241 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

611 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

658 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

453 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Utvikling av spørreskjema 1 av 2

754 views 26. mars 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema 2 av 2

613 views 10. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2.

Hva er forskning - 1 av 2

2.663 views 10. april 2015