NVH - Naturvitenskapelige helsefag

2 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

51 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

3 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

50 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

4 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

52 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

5 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

49 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

6 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

46 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

1 of 2 Quantitative Methods: Boxplot - Part 1

65 views 7. mai 2021

The videos are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

2 of 2 Quantitative Methods: Bocplot - Part 2

29 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu, and is a part of the course Applied Statistics.

Quantitative Methods: Cross-sectional

61 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu, and is a part of the course Applied Statistics.

Quantitative Methods: Cross-sectional

58 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

Quantitative Methods: Types of articles

53 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

Åpen dag: Bioingenior

74 views 2. mars 2021

Video som presenterer bioingeniør-studiet på OsloMet. Videoen er til Åpen dag 2021.

Strålevernsprinsipper

296 views 18. januar 2021

Universitetslektor Anita Reitan gjennomgår 3 praktiske strålevernsprinsipper: Tid, avstand og skjerming. Filmen inngår i et digitalt læreverk om strålevern, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no.