Seminar med professor Fiona Williams

Velkommen til seminar med utgangspunkt i boken Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis.

Professor Fiona Williams kommer og snakker om sin nyeste bok: "Social Policy: A Critial and Intersectional Analysis (Polity 2021).

Etter foredraget vil det bli kommentarer fra et panel fra Insitutt for sosialfag og spørsmål fra salen.

Panelet

Panalet består av førsteamanuensis Håvard Aaslund, førsteamanuensis Ariana Guilherme Fernandes, Professor Cecilie Basberg Neumann and postdoktor Alejandro Miranda Nieto.

Ordstyrer

Professor Rune Halvorsen.

Se full presentasjon av arrangementet på den engelske versjonen av denne siden.