Tagget med 2014

3c Kontinuerlige funksjoner 2

378 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

605 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

409 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

522 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

376 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

472 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

456 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

684 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Integrasjon

438 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

509 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

370 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

356 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.