Tagget med 2014

Create slideshow in 5 steps

530 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Course structure

727 views 14. april 2015

This video is more than two years old.

LAMP

542 views 13. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Participatory design - introduction

660 views 13. april 2015

This video is more than two years old.

System development

759 views 13. april 2015

Utvikling av spørreskjema 2 av 2

715 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning - 2 av 2

2.353 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

3.250 views 10. april 2015

Lunsjpåfyll: Open Access (foredrag)

580 views 10. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Sharing is caring - foredrag om Open Access Hvorfor er Open Access viktig? Og hvor langt har vi kommet i Norge med tanke på Open Access? Med Open Access menes artikler og annet digitalt materiale som gjøres gratis og fritt tilgjengelig på internett. På dette seminaret diskuterte foredragsholderne ulike...

Lunsjpåfyll: Sjeldne diagnoser - hva er det?

688 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvilke utfordringer kan helsepersonell og andre tjenesteytere møte? Trine Bathen, ergoterapeut ved Sunnaas sykehus, presenterte også noen av de utfordringene personer med sjeldne diagnoser møter i helsevesenet. Siden tilstandene er sjeldne kan det være vanskelig å få stilt diagnose, bli...