Tagget med 2017

Gode lederskifter

552 views 19. mai 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.Hvilke roller og faser inngår i et lederskifte? Ny som leder ved HiOA? Ta kurs om gode lederskifter i regi av HiOA- akademiet.

Hvordan leser jeg pensumlister

689 views 9. mai 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Husketeknikker

1.313 views 9. mai 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Hvorfor bruke og vise til kilder

1.815 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

5.747 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.343 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.257 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.442 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

1.144 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.219 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.279 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.