Tagget med ai

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

121 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet">https://ansatt.oslomet.no/hva-skjer/-/hva-skjer/digitalt-allmote-for-ansatte! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Digital Capitalism, Datafication, and Media Education

183 views 16. august 2021

Presentation of the article by Valentin Dander, Theo Hug, Ina Sander and Rachel Shanks, published in Seminar.net Vol. 17 No 2 (2021). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4493