Tagget med barnehagepedagogikk

Nettressurs Regional ordning Oslo og Viken

510 views 28. oktober 2020

Videoen lanserer nettressursen oslovikenbarnehager.no. Der finner du inspirasjon og ideer til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og informasjon om Regional ordning i Oslo og Viken.