Tagget med bibin

#3 Offentlighet og møteplass

69 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

66 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

75 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

59 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

58 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

88 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.