Tagget med bibin

3 Offentlighet og møteplass

152 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

138 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

191 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

147 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

128 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

263 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.