Tagget med budsjett

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

140 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.