Tagget med byggingeniører

Bygg- og energiteknikk

253 views 22. november 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Byggingeniører og energi og miljø i bygg-ingeniører har siden våre første byggverk vært med på å forme verden vi lever i, og funnet løsninger for å gjøre det umulige mulig. Nå står vi overfor enorme utfordringer de kan hjelpe oss med... Finn ut mer på Institutt for bygg og energiteknikk på OsloMet.

Civil Engineering and Energy Technology

313 views 22. november 2019

This video is more than two years old. Construction engineers and Energy and Indoor Environment in Buildings engineers have been helping to shape the world we live in since our first construction, and have found solutions to make the impossible possible. Now we are facing enormous challenges they can help us with ... Find out more at the...