Tagget med curt rice

1 av 2 Ungdatakonferansen 2015

1.315 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker...

Julehilsen fra rektoratet

240 views 22. desember 2020

Julehilsen fra Curt, Nina og Per Martin. Jula 2020

Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.

99 views 10. september 2020

Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.

Curt Rice taler til årets nye studenter

159 views 11. august 2020

Rektor Curt Rice taler til studentene under velkomstseremonien 2020

Curt Rice taler til årets avgangsstudenter

786 views 15. mai 2020

Curt Rice taler til årets avgangsstudenter. norsk tekst

Curt Rice's speach to the graduants of 2020.mp4

187 views 15. mai 2020

Curt Rice's speach to the graduants of 2020. english subtitles

Curt og Ninas råd til avgangsstudentene

293 views 15. mai 2020

I mangel på tradisjonell avgangsseremoni snakker Curt og Nina til avgangskullet 2020. norsk tekst

Curt and Ninas advice to the graduants of 2020.mp4

133 views 15. mai 2020

Curt and Ninas advice to the graduants of 2020

Velkomsthilsen til nyansatte

280 views 13. mai 2020

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.