Tagget med elementær matematikk

Integrasjon ved substitusjon 2

415 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

3c Kontinuerlige funksjoner 2

359 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

575 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

391 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

509 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

360 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

460 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

436 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

659 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Integrasjon

419 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

491 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

352 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.