Tagget med elementær matematikk

Integrasjon ved substitusjon 2

466 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

3c Kontinuerlige funksjoner 2

393 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

628 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

429 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

530 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

388 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

484 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

471 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

699 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Integrasjon

454 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

522 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

386 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.