Tagget med elementær matematikk

2 av 2 Integrasjon ved substitusjon

575 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3c Kontinuerlige funksjoner 2

451 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

718 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video1 av 2

Delvis integrasjon

540 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1a

575 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1b

444 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 2

522 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2 av 2 - Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

550 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video nr 2 av 2

1 av 3 Integrasjon

770 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 3.

2 av 3 Integrasjon

521 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Video 2 av 3.

3 av 3 Integrasjon

587 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

443 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..