Tagget med engelsk

Engelsk på lærerutdanningen

740 views 7. november 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i engelsk på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Peter F. Hjort - Activity for the elderly

535 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - On aging and old age

552 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Caring for the dying

499 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - My own aging

623 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Old age: the spiritual dimension

470 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Work and the elderly

666 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

AFI-konferanse: David Jordhus-Lier

471 views 29. juni 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Temaet for konferansen er "hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?". Professor David Jordhus-Lier snakker om bemanningsbransjens plass i norsk økonomi og arbeidsliv. Foredraget er på engelsk.

AFI-konferanse: Hedda Haakestad

482 views 29. juni 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Temaet for konferansen er "hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?" Hedda Haakestad snakker om hvilke konsekvenser innleie har for arbeidsorganisering og maktforhold på norske byggeplasser. Foredraget er på engelsk.

Universal design: The-web-content-accessibility guidelines

566 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Universal design: Use according to ISO

702 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

William Sullivan - The Power of Integrated Learning

470 views 26. oktober 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"