Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.921 views 18. desember 2015

Publisert 2015

How to write an abstract

1.112 views 17. desember 2015

Published 2015

Utvikling av spørreskjema 2 av 2

715 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.982 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.568 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

2.093 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

2.100 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning - 2 av 2

2.353 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

3.250 views 10. april 2015

Utvikling av spørreskjema 1 av 2

846 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.