Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.430 views 18. desember 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

How to write an abstract

944 views 17. desember 2015

This video is more than two years old.

Utvikling av spørreskjema 2/2

585 views 10. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.624 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.268 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.786 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.699 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning - 2 av 2

1.801 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

2.407 views 10. april 2015

Utvikling av spørreskjema 1/2

720 views 26. mars 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.