Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.474 views 18. desember 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

How to write an abstract

959 views 17. desember 2015

This video is more than two years old.

Utvikling av spørreskjema 2/2

607 views 10. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.682 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.313 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.827 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.790 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning - 2 av 2

1.936 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

2.605 views 10. april 2015

Utvikling av spørreskjema 1/2

748 views 26. mars 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.