Tagget med fleksibel bruk

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

448 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.