Tagget med forelesning

5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

737 views 3. juni 2021

- Se, akkurat slik var det. Carsten Ohlmann forteller om fotografiets muligheter og umuligheter. I forelesningen kommer han inn på bl.a. tolkning av fotografiet, dets påvirkningskraft og muligheter til manipulering samt historie. Er du interessert i foto, vil denne videoen gi deg ny informasjon. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital...

Introduksjon til casestudier

596 views 7. mars 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

2/2 Integrasjon ved substitusjon

554 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.