Tagget med forelesning

Introduksjon til casestudier

584 views 7. mars 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

2/2 Integrasjon ved substitusjon

537 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.