Tagget med forelesning

Introduksjon til casestudier

383 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

526 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Annette Risberg om mangfold

433 views 29. september 2017

Annette Risberg fra Copenhagen Business School holder forelesning om mangfold. Forelesningen inngår i et kurs arrangert av HiOA-akademiet.

William Sullivan - The Power of Integrated Learning

365 views 26. oktober 2016

Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"

Kildekritikk

503 views 4. juni 2015

Hva forteller bildet?

437 views 4. juni 2015

Aki Murata, Lesson Study

338 views 3. juni 2015

Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.