Tagget med forelesning

Introduksjon til casestudier

431 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

608 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Annette Risberg om mangfold

460 views 29. september 2017

Annette Risberg fra Copenhagen Business School holder forelesning om mangfold. Forelesningen inngår i et kurs arrangert av HiOA-akademiet.

William Sullivan - The Power of Integrated Learning

397 views 26. oktober 2016

Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"

Kildekritikk

557 views 4. juni 2015

#5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

561 views 3. juni 2015

Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette. Han blir introdusert av Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.

Aki Murata, Lesson Study

385 views 3. juni 2015

Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.