Tagget med imrod

Rapportskriving

1.913 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.