Tagget med inkluderende design

Universell utforming

93 views 2. september 2020

Introduksjon til universell utforming, av overingeniør Eirik Hanssen.