Tagget med intervjuer

Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om bolig

112 views 29. oktober 2021

Film om bolig – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling. Her kan du se en film om utveksling og finansiering.

Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om finansiering

121 views 29. oktober 2021

Film om finansiering – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling. Her kan du se en film om utveksling og bolig.

Det beste med å reise på utveksling

271 views 19. november 2020

Studenter ved ingeniør og teknologiprogrammene ved TKD forteller om utvekslingsoppholdet sitt.

Det beste med å reise på utveksling

198 views 5. oktober 2020

Studenter ved ingeniør og teknologiprogrammene ved TKD forteller om utvekslingsoppholdet sitt.