Tagget med matematikk

1a Elementære likninger - Likninger med én ukjent

627 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1b Elementære likninger - Likninger med to ukjente

576 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2b Tredjegradslikninger

434 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2a Andregradslikninger

407 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3a Funksjoner

586 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3b Kontinuerlige funksjoner 1

396 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

4 av 4 - Delbrøkoppspalting 3 - andre del

486 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3 av 4 - Delbrøkoppspalting 3 - første del

713 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2 av 4 - Delbrøkoppspalting 2

497 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

1 av 4 - Delbrøkoppspalting 1

599 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.