Tagget med medieseksjonen

FilMet - OsloMets åpne videoarkiv

600 views 13. februar 2020

Hva er FilMet, hvordan fungerer det og hvordan kan ansatte ved OsloMet publisere videoer der?

Zoom - mer enn nettmøter

413 views 5. mai 2020

Zoom kan også fungere som et verktøy for produksjon av video på hjemmekontoret. Her er noen tips om litt av mulighetene.

Videohjelp på nett

254 views 14. april 2020

Medieseksjonen hjelper deg å få mest mulig ut av det digitale hjemmekontoret, både synkron og asynkron videoundervisning.

Legemiddelgjennomgang

676 views 3. juni 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig...