Tagget med ny som leder

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

264 views 17. september 2019

Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.