Tagget med nyansatt

Visjon, salgord og verdier

64 views 19. mars 2020

Videoen illustrerer OsloMets visjon, slagord og verdier.

Vision, slogan and values

41 views 19. mars 2020

The video illustrates vision, slogan and values for OsloMet.