Tagget med per martin norheim-martinsen

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

132 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet">https://ansatt.oslomet.no/hva-skjer/-/hva-skjer/digitalt-allmote-for-ansatte! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Digitalt velkomstmøte for ansatte ved OsloMet, 25. august 2021

243 views 27. august 2021

Rektoratet inviterte alle ansatte ved OsloMet til digitalt velkomstmøte ved starten av det nye studieåret. Fungerende rektor, Nina Waaler, og fungerende prorektor for utdanning, Silje Bringsrud Fekjær, presenterte seg sammen med viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, og fortalte om sine prioriteringer for høstsemesteret. ​​​​​​​De...

Julehilsen fra rektoratet

297 views 22. desember 2020

Julehilsen fra Curt, Nina og Per Martin. Jula 2020