Tagget med personlig fortelling

Sprinteren

350 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Å hoppe utfor et fjell

303 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Den innbilt syke

426 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Tatt av HiO

333 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Bølger og bevegelse

296 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Kjært barn har mange navn

354 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Kvitt eller dobbelt

335 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Å skjære ut min sjel

333 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ledelse betinger musikalitet

279 views 2. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.