Tagget med radiografer

Raster i radiografi

938 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Raster. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

AEC i Radiografi

863 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Automatic Exposure Control. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

Diagnostic medical ultrasound

414 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

Ultrasound - Basic Physics, Ultralyd - en innføring

546 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Ultralyd

Ultrasound, how to do it - Ultralyd, hvordan gjøre det

540 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

506 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

383 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Stroke imaging protocols