Tagget med ragnar audunson

Audunson om høyskolenes siste 20 år

554 views 24. februar 2022

Publisert 2017 Historieprosjektet ved HiOA intervjuer om tiden fra høyskolesammenslåingene i '94 og frem til 2015, da intervjuet ble gjort. Ragnar Audunson, professor, dekan Avd. JBI 1994-97, styremedlem HiO og HiOA, intervjues om denne perioden. Dette er et av 45 videointervjuer som ble tatt opp våren 2015. Intervjuene er bakgrunn for...

3 Offentlighet og møteplass

440 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

365 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

568 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

446 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

362 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.