Tagget med referanser

Annotering, referansehåndtering og deling

164 views 17. august 2020

Universitetsbibliotekar Pål Magnus Lykkja fra UiO, forteller om Zotero og Hypothes.is. Det er annotering og referansehåndtering laget for å dele. Dette skaper nye sosiale kontrakter, og bidrar til den disrupsjonen vi nå ser i akademia med open education og open science.

Primærkilde og sekundærkilde

1.341 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?