Tagget med søk

Søketeknikk: Boolske søk med AND og OR

2.038 views 27. november 2020

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

Bekreftelsestendens

588 views 2. juli 2020

Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

STEG literature searching for the bachelor's thesis for nurses

168 views 26. mai 2020

Video abstract by Karen Marie Øvern about STEG - literature searching for the bachelor's thesis for nurses.

Modul 5.3 Epistemonikos ved biblioteket video 3 av 4

138 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget spesielt for deg som holder på med bacheloroppgaven innen prehospitalt arbeid – paramedic. I denne filmen vil du høre om hvordan du kan bruke databasen Epistemonikos til å finne ut av om det er publisert systematiske oversikter innen problemstillingen du jobber med. Filmen viser gjennom PowerPoint-slides hvilket innhold som...

Modul 5.1 Spørsmålsformulering ved biblioteket video 1 av 4

177 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget spesielt for deg som holder på med bacheloroppgaven innen prehospitalt arbeid – paramedic. I denne filmen vil du høre om hvordan du kan bruke PICO til å strukturere litteratursøket ditt, hvorfor det kan være lurt å tenke på hvilket kjernespørsmål du jobber med og hvordan du kan finne gode søkeord til litteratursøket ditt.

Epistemonikos

153 views 24. mars 2020

Epistemonikos – hva og hvordan?

214 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer databasen Epistemonikos, og demonstrerer hvordan du kan søke i Epistemonikos for å se om det finnes systematiske oversiktsartikler som er aktuelle for problemstillingen din.

Kombinasjonssøking – AND og OR

304 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket repeterer hvordan du bruker AND og OR når du skal søke systematisk etter forskning i helsefaglige databaser