Tagget med samarbeid

Kontakt med andre studenter

701 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Å skrive en masteroppgave

584 views 29. november 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Studentene Anna Maria Hall og Sølvi Christina Tellefsen forteller om hvordan det var å skrive en felles masteroppgave i jordmorfag.

Samarbeid - WORD-tekster med EndNote

595 views 15. april 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Kristin Elisabeth Røijen forklarer forklarer muligheten for samarbeid med WORD-tekster og EndNote.

The Oxford Deanery - Creating connections across systems of expertise

638 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.