Tagget med sps

Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra...

590 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forberedelse på skjønnsutøvelse ved politiutdanningen

509 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i skjønn og faglige vurderinger

605 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: vurdering

392 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

367 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

401 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

SCALE-UP, Collaborative group learning environment - Gerald Feldman

501 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

560 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

494 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Community of practice

637 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Etienne Wenger about community of practice

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

429 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Social learning

561 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.