Tagget med startpakka

Søketeknikk: Frasesøk

1.686 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Bekreftelsestendens

1.477 views 2. juli 2020

Publisert 2020 Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

2.939 views 24. april 2020

Videoen er en komprimert versjon av Studieverkstedets (v/Grethe Moen Johansen) skrivekurs i drøfting og argumentasjon. Den tar opp hva drøfting og argumentasjon er, og ses i lys av hele oppgaven.

Finne artikkel i Oria

1.557 views 8. april 2020

Filmen viser hvordan du finner, får tilgang til og bestiller artikler gjennom bibliotekets katalog Oria. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Primærkilde og sekundærkilde

2.657 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?

Refleksjonsnotat

14.102 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

6.118 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

6.109 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Rapportskriving

3.334 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Artikkelanalyse

1.755 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

2.073 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

6.799 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur