Tagget med tilgang

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

244 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.