Tagget med tillitsmodellen

Å jobbe som brobyggerstipendiat

305 views 13. februar 2020

Stipendiat og ergoterapeut Ruth-Ellen Slåtsveen forteller om sitt arbeid som brobyggerstipendiat ved OsloMet.