Tagget med ub veiledning

Hvordan komme i gang med skriving?

1.087 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til å komme i gang med skriving.

Hvordan få en god studiestart?

869 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til studenter for en god studiestart.

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.342 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.418 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.650 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.188 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.310 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.098 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.166 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.624 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne litteratur med svemed+