Ungdatakonferansen 2016 2/3

Vennskap

Hva betyr vennskap i vår tid? For mange handler ungdomstiden om å finne sin plass i et sosialt landskap der de jevnaldrende har stor betydning. Å ha venner er viktig for unges selvfølelse og identitetsutvikling. Men vennskap – og fravær av vennskap – er også utfordrende. Ungdata viser at stadig flere jenter mangler nære venner. Er det vanskeligere å etablere tette vennskap enn tidligere? Er det grunn til bekymring?

1 - Vennskap i tid og nye rom introduksjon

2 - Unge kvinners vennskap i tre generasjoner, Harriet Bjerrum Nielsen, Universitetet i Oslo 

3 - Identitet og vennskap i flerkulturelle fellesskap, Guro Ødegård, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

4 - Instagram og ungdommers digitale kompetanse, Hans Chr. Arnseth, Universitetet i Oslo

5 - Spørsmål fra salen til panelet som også inneholder Willy Pedersen, Universitetet i Oslo