1 av 4 - Kritisk Tenkning: Innledning og Erik Ryen

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Del 1 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET.

Erik Ryen (OsloMet) ser nærmere på begrepet kritisk tenkning, belyser tre forståelser av dette begrepet i skolen og viser til relevante styringsdokumenter.