2 av 4 - Kritisk Tenkning: Kirsti Marie Jegstad og Erik Ryen

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Del 2 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET.

Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) tar utgangspunkt i bærekraftsproblemstillinger, viser tre undervisningstradisjoner og belyser kompetansebehov for det 21. århundre.

Erik Ryen drøfter ulike forståelser av kritisk tenkning i pedagogikken og i styringsdokumenter.