3 av 11 - Epidemiologi: Insidens og prevalens

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.
Forholdet mellom hyppighet og forekomst av sykdom i samfunnet. Insidens og prevalens er to svært sentrale begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.