3 av 4 - Kritisk Tenkning: Evy Jøsok

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Del 3 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET.

Evy Jøsok (OsloMet) presenterer funn fra sitt forskningsprosjekt om tilrettelegging for kritisk tenkning i klasserommet.