3 av 4 - Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Kompetanseløftet

Ønsker du OsloMet som samarbeidspartner i lokal kompetanseutvikling? Her er utdrag fra et webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling:

Mali Norvalls, seksjonsleder ved Grunnskole og faglærerutdanningen informerer om kompetanseløftet.